Amigdalitis / Adenoides

Les amígdales són unes estructures situades a banda i banda de la gola que intervenen en la defensa contra les infeccions a l'etapa infantil. La seva infecció rep el nom d'amigdalitis i pot produir dolor, febre i ganglis cervicals. Algunes vegades s' infecten crònicament o queden grans de mida, donant problemes obstructius respiratoris i del son, així com alteracions en el desenvolupament del paladar i col·locació de les dents. Quan les amigdales són grans és relativament freqüent l'acúmul d'un material blanquinós denominat caseum que dóna molèsties locals i mala olor a l'alè (halitosi).

Les vegetacions adenoidals són unes estructures similars a les amígdales però que es localitzen darrera de les fosses nasals. Quan s'infecten es produeix mucositat nasal persistent i si augmenten de mida provoquen obstrucció nasal, roncs, veu nasal, otitis de repetició i problemes auditius.

El tractament de les infeccions d'aquests òrgans es basa en l'administració de fàrmacs analgèsics, antiinflamatorios y a menudo antibióticos. De vegades és necessari tractament quirúrgic anomenat amigdalectomia per a les angines i adenoidectomia per a les vegetacions. A les reduccions parcials de les amígdales per problemes obstructius s'empra de vegades el terme d' amigdaloplastia o simplement reducció amigdalar.

Especialitats

Acúfens

...

Detalls

Prova d'audició (Audiometria)

...

Detalls

La sordesa

...

Detalls

Otitis

...

Detalls

Rinitis i Sinusitis

...

Detalls

Desviació de l'envà. Septoplàstia

...

Detalls

Sagnat nasal

...

Detalls

Cirurgia endoscòpica nasosinusal

...

Detalls

L' afonia

...

Detalls

Amigdalitis / Adenoides

...

Detalls

Endoscòpia

...

Detalls

Cirurgia d'amígdales

...

Detalls

Què fa un otorinolaringòleg?

...

Detalls

La Otorinolaringologia Infantil

...

Detalls