Cirurgia d'amígdales

L' cirurgia de les amígdales és necessària quan es pateix un nombre important d'amigdalitis o quan les amígdales són d'una mida obstructiva per a les vies respiratòries. En aquests casos l'operació consisteix en l'extirpació completa (amigdalectomia) o parcial (amigdalotomia - amigdaloplastia) en virtut de la patologia i es realitza amb anestèsia general. Poden emprar-se diferents instruments como el làser, la radiofreqüència o la coagulación plasmàtica per facilitar l'acte quirúrgic i la recuperació del pacient.

Les indicacions actuals de la cirurgia amigdalar són:

  • Mida excessiva de les amígdales
  • Infeccions de repetició (4 en 6 mesos o 6 en un any)
  • Abscés periamigdalí (acúmul de pus al voltant de l'amígdala)
  • Amigdalitis que causin convulsions febrils.

En diverses ocasions la cirurgia de les amígdales se realitza juntament amb l'extirpació de les vegetacions adenoïdals (adenoidectomia). La cirurgia dels adenoides está indicada quan donen dificultat per respirar pel nas, el nen té veu nasal, ronca per la nit, i produeix otitis de repetició i / o pèrdua auditiva. En aquest últim caso sovint és també necessari fer una punció timpànica aspirativa (paracentesi o miringotomia), de vegades amb la col·locació de tubs de drenatge.

La principal complicació de la cirurgia d'amígdales i adenoides és bàsicament el sagnat, que té una incidència al voltant 1% d'aquestes intervencions. Aquest problema se sol solventar amb mesures locals com els rentats iamb sèrum fred i/o medicació procoagulant, però en alguns casos és necessària la revisió quirúrgica del pacient. Són menys freqüents les infeccions o problemes secundaris a l'anestèsia. Ès habitual un cert canvi de la ressonància de la veu quan s'operen nens d'hipertròfia d'amígdales i adenoides.