L' afonia

L' Afonia, més correctament anomenada Disfonia, és una alteració de la veu que pot ser deguda a diferents malalties.

Causes de l'afonia

L' causa més freqüent és la laringitis aguda, produïda per la inflamació de les cordes vocals en el transcurs d'una infecció vírica o d'un sobreesforç de la veu. Quan l'alteració persisteix més de 2-3 setmanes és necessari examinar la cordes vocals per descartar principalment la presència de nòduls, quists i pòlips de cordes vocals, deguts o afavorits per una mala tècnica vocal, així com laringitis cròniques o tumors de laringe, relacionats bàsicament amb el tabac.

El tractament de la disfonia depèn de la causa i pot requerir logopèdia (reeducació i / o rehabilitació de la veu) i fins i tot cirurgia de les cordes vocals.

Afonia en nens

En els nens amb disfonia persistent o recidivant es troben sovint nòduls vocals o lesions congènites, i a més del seu tractament cal fer un estudi d'audició ja que si el nen no sent bé tendeix també a forçar més la veu. No obstant això, l' exploración de las cordes vocals per sota dels 7-8 anys sovint és difícil per dificultat de col·laboració per part del nen.