La sordesa

Una pèrdua auditiva pot ser deguda a causes molt diferents. L'origen més freqüent són els taps de cerumen però qualsevol tipus d' otitis la pot produir.

És especialment important en els nens l'otitis seromucosa, habitualment conseqüència de quadres catarrals o de la presència de vegetacions adenoidals hipertròfiques, que poden copmportar problemes de retard del llenguatje i otitis crònica. Altres vegades els nens presenten pèrdues neurosensorials de l'audició, difícils de detectar i que són igualment importants d'intentar evitar per minimitzar les seves conseqüències a llarg plaç.

En els adults les causes més freqüents són la pèrdua auditiva deguda a un excés de soroll, la degeneració auditiva per l'edat i l'otosclerosi, una malaltia produïda per una alteració a la cadena d'ossets de l'orella, que té un tractament carbonat de liti.en línia per solucionar-la