Avis Legal

Aquesta informació i avís (en endavant, l' “Avís Legal”) regula l'ús del servei d'accés i ús de la Web doctorgonzalezotorrino.com

Francesc Xavier González Compta, como a responsable del Web informa que té el seu domicili social al c/ Cuba 49; amb NIF número 43671201C i inscrita en el Registre Mercantil de Vilanova i la Geltrú.
L`ús del Web atribueix la condició d'usuari del Web (en endavant, l' “Usuari”) i implica l'acceptació plena de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Francesc Xavier González Compta en el mateix moment que l'Usuari accedeixi al Web. Francesc Xavier González Compta es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració dels continguts i els serveis del Web, així com les condicions requerides pel seu ús quan sigui convenient per a la seva millor prestació.

El contingut del present Web està protegit per les lleis de propietat intel·lectual. L'autor dels textos de les seccions especialitzades és Xavier González Compta.
Aquests continguts han de ser emprats de forma correcta i lícita per l'usuari i, en particular queda obligat a emprar aquests continguts de forma dil·ligent, correcta i lícita. No podran emprar-se els continguts de forma contrària a la llei, a la moral o als bons costums acceptats a l'ordre públic.

Aquest Web pot establir enllaços a d'altress pàgines Web que pertanyin a tercers sobre els que Francesc Xavier González Compta no té cap control, no assumint cap responsabilitat ni compromís sobre la informació contiinguda en aquestes pàgines ni dels serveis o productes que en elles s'inclogui o ofereixi.

Està prohibida la transmissió de qualsevol tipus de dades que vostè pugui realitzar en aquest Web, o a d'altres que pertenyin a tercers els links dels quals podrà trobar dins d'aquest Web, que atenti contra els drets de propietat de tercers, siguin obscens, pornogràfics, difamatoris, de caràcter amenaçador o material que pugui ser considerat delicte o falta en virtut del Codi Penal vigent. Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació de continguts (texts, imatges, veus o estructura) si no es disposa de l'autorització expressa i per escrit del titular dels drets adquirits.

L'usuari es compromet a emprar el Web de conformitat amb la llei, aquest Avís Legal, i d'altres avisos, reglaments d'ús i instruccions donats a conèixer, aixi como con la moral i els bons costums generalmente acceptats i l'ordre públic i s'abstindrà d'emprar el Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers.

Francesc Xavier González Compta es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al Web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, als usuaris que incumpleixin les presents Condicions Generals.

De conformitat amb la Llei Orgànic de Protecció de Dades de 15/1999 de 13 de desembre, li comuniquem que la finalitat d'aquest lloc web no és la recollida de dades dels usuaris. No obstant això procedeix a la recollida de dades personals mitjançant formularis per a donar-li determinats serveis tals com contactar, respondre a una consulta o l'enviament de documentació. Li informem tanmateix que l'usuari pot en qualsevol moment exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació iportabilitat en relació a les seves dades personals si fos el cas, o bé per escrit a tal efecte i remetent-lo per correu electrònic o a l'adresça postal de la nostra entitat.

El responsable del tractament de les dades de caràcter personal és en Francesc Xavier González Compta, però donat que aquestes dades són recollides únicament per a donar resposta a les consultes del seu formulari són eliminades dues setmanes després de donar aquesta resposta.